O nas

Ośrodek Biomed prowadzi konsultacje, diagnozę oraz terapię zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Zapraszamy do kontaktu. Uzyskają Państwo informację na temat obszarów wsparcia, stosowanych metodach terapeutycznych, przebiegu wizyty.

Nasi specjaliści

Joanna Kozłowska

Pedagog, terapeuta Sensomotoryki i terapeuta Metody Warnkego, terapeuta funkcji poznawczych Pedagog, terapeuta z 30 letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela. Zajmuje się diagnozą i terapią metodą Warnkego oraz terapią sensomotoryczną w pracy z dziećmi z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, dysleksją, problemami w czytaniu i pisaniu. W pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu prowadzenia treningów słuchowych, diagnozowania i rozwiązywania trudności edukacyjnych i wychowawczych, metodę choreoterapii i muzyki w pracy z dzieckiem, kinezjologię edukacyjną, metodę czytania wg metody prof. J. Cieszyńskiej.

Izabela Wojtycka

Terapeuta EEG biofeedback II stopnia. Pedagog, egzaminator maturalny i ósmoklasistów w zakresie jęz. polskiego. Zajmuje się diagnozą i terapią metodą EEG biofeedback, HEG biofeedback, HRV/RSA biofeedback. W terapii wykorzystuje tDCS – metodę przezczaszkowej stymulacji prądem stałym o niskim natężeniu. Korzysta także z wiedzy zdobytej podczas studiów medycznych na kierunku logopedii klinicznej. Stosuje ćwiczenia oddechowe prowadzone w celu niwelowania dysfunkcji oddychania oraz poprawiania sprawności układu oddechowego i stymulacji właściwego przebiegu funkcji oddechowych ważnych dla zdrowia, komunikowania się i koncentracji uwagi. W trakcie terapii stosuje również metody relaksacji, wzmacniania podstawowych funkcji poznawczych, zapoznaje z metodami skutecznego uczenia się. Z doświadczeniem nauczycielskim i zarządczym jednostkami oświaty. Absolwentka Collegium Civitas studiów Przywództwa Oświaty, Akademii Liderów Humanitas.

Dorota Jagura

Psycholog, terapeuta metody Warnkego i Sensomotoryki, terapeuta funkcji poznawczych. Prowadzi diagnozę i terapię metodą Warnkego. W pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, pedagogiki. W obszarze jej zainteresowań zawodowych jest również wsparcie terapeutyczne grup DDA.

Dariusz Tuchowski

Psycholog, neuroterapeuta, terapeuta, trener EEG Biofeedback, terapeuta funkcji poznawczych. Zajmuje się wykorzystaniem metody Biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, stresu, stresu pourazowego również w terapii osób dorosłych. Zajmuje się problematyką lęku i depresji. Wykorzystuje w terapii oprócz EEG Biofeedback również tDCS - metodę do przezczaszkowej stymulacji prądem stałym o niskim natężeniu. W pracy z zaburzeniami poznawczymi włącza do terapii RehaCom - system do rehabilitacji funkcji poznawczych.