O nas

Ośrodek Biomed prowadzi konsultacje, diagnozę oraz terapię zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Zapraszamy do kontaktu. Uzyskają Państwo informację na temat obszarów wsparcia, stosowanych metodach terapeutycznych, przebiegu wizyty.

Nasi specjaliści

Dariusz Tuchowski

Psycholog, neuroterapeuta, terapeuta, trener EEG Biofeedback, terapeuta funkcji poznawczych. Zajmuje się wykorzystaniem metody Biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, stresu, stresu pourazowego również w terapii osób dorosłych. Zajmuje się problematyką lęku i depresji. Wykorzystuje w terapii oprócz EEG Biofeedback również tDCS - metodę do przezczaszkowej stymulacji prądem stałym o niskim natężeniu. W pracy z zaburzeniami poznawczymi włącza do terapii RehaCom - system do rehabilitacji funkcji poznawczych.

Joanna Kozłowska

Pedagog, terapeuta Sensomotoryki i terapeuta Metody Warnkego, terapeuta funkcji poznawczych Pedagog, terapeuta z 30 letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela. Zajmuje się diagnozą i terapią metodą Warnkego oraz terapią sensomotoryczną w pracy z dziećmi z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, dysleksją, problemami w czytaniu i pisaniu. W pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu prowadzenia treningów słuchowych, diagnozowania i rozwiązywania trudności edukacyjnych i wychowawczych, metodę choreoterapii i muzyki w pracy z dzieckiem, kinezjologię edukacyjną, metodę czytania wg metody prof. J. Cieszyńskiej.

Dorota Jagura

Psycholog, terapeuta metody Warnkego i Sensomotoryki, terapeuta funkcji poznawczych. Prowadzi diagnozę i terapię metodą Warnkego. W pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, pedagogiki. W obszarze jej zainteresowań zawodowych jest również wsparcie terapeutyczne grup DDA.