ADHD i ADD

Różnice między ADHD a ADD

ADHD czyli zespół nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi charakteryzuje się nieprawidłowym poziomem impulsywności i/lub nadpobudliwości oraz nieuwagi w danym okresie rozwoju dziecka. Istotne jest rozróżnienie ADHD od ADD, w którym występują wyłącznie objawy związane z zaburzeniami poznawczymi (koncentracji uwagi) bez dysfunkcji ruchowych.

Objawy typowe dla ADHD i ADD - jak rozpoznać zaburzenia?

Charakterystyczne cechy postaw i zachowania, które mogą wskazywać na zaburzenia:

 • wydaje się, że Krzyś uwielbia zabawę klockami, ale nie potrafi zająć się nimi dłużej niż przez kilka minut

 • Ala niechętnie sięga do zadań domowych. Trzeba ją bardzo pilnować i do tego namawiać

 • Jasiu zaczyna rysować ulubione domki i statki, ale nigdy ich nie kończy

 • Filip wyrywa się ciągle z odpowiedziami zanim jeszcze zostało do końca wypowiedziane pytanie

 • Kacper nie potrafi powtórzyć tego, co przed chwilą ktoś do niego powiedział

 • Ania zapomina o odrabianiu lekcji, nie pamięta gdzie położyła kredki, książkę czy zeszyt. Często po prostu je gubi

 • Dominika często nie reaguje na konkretne polecenia słowne, jakby po prostu ich nie słyszała

 • Piotruś nie potrafi poczekać na swoja kolejkę podczas zabawy z innymi dziećmi

 • Kasia podczas lekcji wstaje z krzesła i chodzi po klasie nie reagując na upomnienia pani

 • Patryk często traci humor i wykazuje zmienność nastrojów, a także nierzadko bywa zły i rozdrażniony.

To tylko niektóre z zachowań dzieci, którym powinniśmy się bliżej przyjrzeć. Jeśli trwają one przez dłuższy czas, nie są charakterystyczne dla danego wieku i okresu rozwojowego dziecka, a przy tym utrudniają normalne funkcjonowanie nie tylko dziecku ale też całemu otoczeniu skonsultuj się ze specjalistą. Podejmij odpowiednie kroki do przeprowadzenia właściwej diagnozy i dalszego postępowania z dzieckiem.

Jak możemy pomóc stosując terapię ADHD i ADD

W terapii ADHD i ADD koncentrujemy się na:

 • pomocy w poprawie potencjału intelektualnego

 • poprawie funkcjonowanie procesów poznawczych, takich jak zaburzenia koncentracji uwagi i pamięć

 • poprawie koordynacji ruchowej

 • nauce relaksacji, wyciszenia oraz radzenia sobie ze stresem, co jest bardzo istotne przy osobach z ADHD i ADD

 • poprawie szybkości uczenia się, co przyczynia się do rozwiązania problemów szkolnych

Podczas zajęć wykorzystujemy nowoczesne metody terapeutyczne:

EEG-Biofeedback

 • To rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Trening odbywa się przez interaktywną współpracę z komputerem. Pacjent świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę.

 • Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna. Dzieci mogą wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD; dorośli korzystają z profesjonalnych wykresów, wizualizacji oraz filmów relaksacyjnych.

HEG Biofeedback

 • Terapia HEG Biofeedback umożliwia pacjentowi obserwowanie zmian przepływu krwi w okolicach przedczołowych. Pacjenci bardzo szybko uczą się świadomie zmieniać ten poziom, a nawet zmieniać stopień natlenienia krwi. Osiągnięcie celów terapeutycznych jest możliwe poprzez zwiększenie metabolizmu w trenowanym obszarze mózgu. Tam odpowiednio będzie wzrastać jego wydajność.

 • Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii metoda świetnie sprawdza się w terapii pacjentów z ADHD oraz w terapii najmłodszych, u których montaż elektrod jest często utrudnione. Pomiar jest bardziej dokładny mimo aktywności ruchowej pacjenta, np. z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD). Do treningów włączamy filmy DVD – bajki, ulubione filmy, wizualizacje relaksacyjne, ciekawe animacje i gry. Postępy treningu są szybko zauważalne i wymierne poprzez zrozumiałą dla pacjenta postać graficzną (wykres, animację bądź grę wideo).

Neuroforma

 • Metoda wykorzystująca technologię wirtualnej rzeczywistości, która stanowi wsparcie klasycznego modelu terapii poznawczej i ruchowej. Podczas treningów usprawniamy funkcje poznawcze i koordynację wzrokowo-ruchową, pozwalając na wielopoziomowy rozwój lub wyrównanie niedoborów pacjenta.

 • Pacjent pod kierunkiem terapeuty pracuje ze specjalnie przygotowanymi programami komputerowymi. Treningi są atrakcyjne, a metoda stwarza możliwości dostosowania poziomu trudności wykonywanych zadań do poziomu na jakim aktualnie znajduje się pacjent oraz stopniowym zwiększaniu go wraz z jego postępami.

Umów się na wizytę

Formularz kontaktowy