APD

APD czyli zaburzenia przetwarzania słuchowego

Istotą zaburzeń przetwarzania słuchowego jest zespół objawów, który wynika z deficytów przetwarzania informacji akustycznej w ośrodkowej części układu słuchowego, pomimo prawidłowej pracy słuchu obwodowego.

Osoba nie ma problemu ze słyszeniem ale z prawidłowym przetwarzaniem dźwięków.

Aby dobrać odpowiedni sposób interwencji terapeutycznej do problemu z jakim zgłasza się pacjent, konieczne jest zdiagnozowanie profilu zaburzeń APD.

Główne problemy osób z APD

 • mylą podobnie brzmiące słowa

 • mają trudność z wymową określonych głosek w wyrazach

 • mają uboższy zasób słów i wolniej go rozszerzają

 • mają kłopot z dostosowaniem intonacji wypowiedzi do treści

 • mówią zbyt cicho lub zbyt głośno

 • mają problemy z koncentracją

 • są niezdarne i nadpobudliwe

 • mają problem z koordynacją słuchowo-ruchową

 • mają problem z zapamiętaniem dłuższych poleceń

 • mają tendencje do mylenia podobnych liter i cyfr

 • gorzej czytają (zwłaszcza „na głos”)

 • mają problemy z zapamiętywaniem nowych informacji

 • mają trudności z nauką wierszyków, dni tygodnia, nazw miesięcy czy tabliczki mnożenia

Przedszkole, szkoła czy praca wymagają dostosowania się oraz konieczność radzenia sobie ze zmiennymi warunkami i wymaganiami otoczenia.

Terapia osób z APD

Właściwie ukierunkowana terapia pozwala na wymierne efekty i przeniesienie ich do codziennego funkcjonowania.

Metoda Warnkego

W terapii wykorzystujemy ćwiczenia ukierunkowane na: trening integracji wzrokowo-słuchowej, trening słuchania przestrzennego, trening rozpoznawania wzorców słuchowych, trening rozpoznawania sekwencji dźwięków oraz trening rozumienia mowy w naturalnym środowisku (z hałasami i szumami). W terapii wykorzystujemy aparaturę dostępną w gabinecie jak również urządzenia do treningu domowego. Wykonywanie codziennych zadań stanowi istotne wsparcie w procesie terapeutycznym.

Umów się na wizytę

Formularz kontaktowy