Diagnoza funkcji sensomotorycznych

Czym jest sensomotoryka?

Koncepcja sensomotoryki wiąże problemy ruchowe, społeczne, emocjonalne dziecka z wczesnymi okresami rozwoju neurofizjologicznego dziecka. Podczas dojrzewania dziecka zachodzi proces integracji odruchów wczesnodziecięcych. Czasami jednak proces nie przebiega prawidłowo i dochodzi do "przetrwania" odruchów, które zamiast pomagać dziecku, przeszkadzają mu i utrudniają funkcjonowanie.

Niezintegrowane odruchy wczesnodziecięce oddziałują negatywnie na proces uczenia się i zachowania. W pierwszych tygodniach życia dziecka są one bardzo pomocne, gdyż zapewniają niemowlakowi ochronę i bezpieczeństwo oraz pomagają w trenowaniu jego ruchów. Później jednak powinny powoli się integrować. Ponieważ wciąż aktywne, utrudniają wiele precyzyjnych ruchów, uprawianie sportu, a nawet przeszkadzają przy pisaniu i czytaniu.

Diagnoza funkcji sensomotorycznych obejmuje sprawdzenie w jakim stopniu zintegrowały się odruchy wczesnodziecięce. Dodatkowo terapeuta wskazuje możliwe formy wsparcia.

Wskazania do diagnozy funkcji sensomotorycznych

Jeżeli twoje dziecko:

 • nie potrafi odróżnić strony prawej i lewej

 • mówi głośniej, niż jest to potrzebne

 • nie potrafi stać na jednej nodze

 • woli korzystać z butów na rzepy, niż zawiązywanych na sznurówki

 • mówi niewyraźnie

 • przy czytaniu i pisaniu robi wiele błędów

 • nie reaguje, bądź reaguje z opóźnieniem na skierowane do nich słowa

 • łatwo się rozpraszają

 • potrzebuje często więcej czasu na wykonanie jakiejś czynności

 • ma problemy ze zrozumieniem pomimo, że słuch ma prawidłowy.

Jeżeli rozpoznają Państwo jeden lub kilka wymienionych objawów u dziecka zachęcamy do kontaktu z nami. Zaobserwowane zachowania są wskazaniem do wykonania diagnozy funkcji sensomotorycznych oraz dobrania odpowiedniego treningu.

Opis diagnozy funkcji sensomotorycznych

Podczas diagnozy funkcji sensomotorycznych sprawdzanych jest 10 odruchów wczesnodziecięcych. Diagnoza odruchów wczesnodziecięcych wskazuje odpowiedzi na pytania:

 • czy odruchy występują lub są zbyt silne

 • czy odruchy występują z różną siłą po dwóch stronach ciała (asymetrycznie)

 • czy występuje hamowanie odruchów przez wcześniejsze odruchy przetrwałe

 • czy występują powiązane ruchy i pokazują, że występują zaburzenia koordynacji półkul mózgowych

Diagnoza funkcji sensomotorycznych trwa około 1 godzinę, dziecko w miarę możliwości powinno mieć strój niekrępujący ruchów.

Umów się na wizytę

Formularz kontaktowy