Dysleksja

Dysleksja to zaburzenie charakteryzują się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci, które nie powinny mieć z taką nauką problemów. Ze względu na to, że są prawidłowo rozwinięte intelektualnie, nie mają żadnych poważnych wad wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych. Dodatkowo są otoczone w szkole prawidłową opieką dydaktyczną i nie są zaniedbane środowiskowo. Dysleksja występuje w różnym nasileniu u kilkunastu procent populacji.

Dysleksja nie jest chorobą, którą można wyleczyć. Dyslektykiem jest się na całe życie. Jednakże prawidłowa terapia pedagogiczna umożliwia wyćwiczenie różnych strategii postępowania. Są one niezmiernie pomocne w codziennym życiu.

Przyczyny dysleksji

Przyczyny dysleksji nie zostały do tej pory dokładnie poznane. Przyjmuje się, że jedną z głównych przyczyn dysleksji są Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD). CAPD ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozumienia treści mowy. Już w wieku przedszkolnym zbyt niska świadomość fonetyczna jest związana z zaburzeniami podstawowych funkcji przetwarzania słuchowego. Świadomość fonetyczna jest bardzo ważna w nauce języka pisanego. CAPD, jak i specyficzny rozkład aktywności bioelektrycznej mózgu w czasie wykonywania prostych zadań językowych potwierdzają, że dysleksja to zjawisko o podłożu biologicznym.

Objawy dysleksji

O dysleksji możemy mówić w przypadku osób, które:

 • czytają, ale nie rozumieją treści przeczytanego tekstu

 • źle interpretują skierowane do nich polecenia

 • zużywają dużo energii na wykonanie prostych czynności

 • w domu piszą poprawnie, a w szkole popełniają dużo błędów (np. dyktanda)

 • są bardzo wrażliwe na hałas

 • mają kłopoty ze zrozumieniem dłuższych wypowiedzi

 • nie potrafią powtórzyć usłyszanych treści

 • mają trudności z uczeniem się na pamięć: wierszy, tabliczki mnożenia, dni tygodnia, czy też nazw miesięcy

 • mają problemy z czytaniem, mówieniem i pisaniem

 • osiągają niskie wyniki w nauce mimo długiego czasu poświęconego na uczenie się

 • nadmiernie zwracają uwagę na nieistotne bodźce słuchowe

 • wykazują trudności ze skupieniem uwagi na konkretnym bodźcu zwłaszcza w hałaśliwym środowisku

 • szybko się męczą, wyłączają się.

Jeżeli rozpoznają Państwo jeden lub kilka wymienionych objawów u dziecka lub dorosłego zachęcamy do kontaktu. Przeprowadzimy diagnozę oraz dobierzemy odpowiedni trening dopasowany do możliwości dziecka.

Umów się na wizytę

Formularz kontaktowy