Metoda Warnkego – diagnoza dysleksji, APD, trudności szkolnych

Metoda Warnkego skierowana jest do dzieci i dorosłych:

 • z trudnością w nauce

 • z problemem z czytaniem i pisaniem

 • z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej

 • z problemami w lateralizacji

 • u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych)

 • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD).

Wskazania do diagnozy Metodą Warnkego

Diagnoza Metodą Warnkego polecana jest dla osób, które:

 • mają trudności w różnicowaniu głosek podobnych dźwiękowo

 • wykazują zaburzenia analizy i syntezy wyrazów

 • nie lubią czytać, a przy pierwszych próbach czytania przekręcają wyrazy, pomijają, dopowiadają, zgadują

 • nie czytają ze zrozumieniem

 • piszą niestarannie, popełniają błędy przy przepisywaniu, mylą litery, opuszczają, dodają, przestawiają

 • mają problemy z zapamiętywaniem: tabliczką mnożenia, nauką wierszy, ciągów słownych itp.

 • wykazują trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu

 • mają problemy z koncentracją uwagi

 • cechuje je bardzo wolne tempo pracy

 • piszą z błędami, chociaż znają zasady ortograficzne.

Jeżeli Państwa dziecko boryka się z takimi problemami - ma zdiagnozowaną dysleksję rozwojową, jest w grupie ryzyka dysleksji, ma problemy z lateralizacją bądź mają Państwo problem z dysleksją u dorosłych - zachęcamy do kontaktu. 

Zdiagnozujemy problem, pomożemy w pokonywaniu specyficznych trudności szkolnych oraz funkcjonowaniu dorosłej osobie z dysleksją.

Cel diagnozy Metodą Warnkego

Diagnoza Metodą Warnkego weryfikuje stopień sprawności i umiejętności w zakresie:

 • percepcji wzrokowej

 • percepcji słuchowej

 • umiejętności potrzebnych do śledzenia toku lekcji

 • rozumienia języka mówionego i pisanego

 • określenia stopnia zręczności ruchowej i koordynacji półkul mózgowych

 • zapamiętywania

 • różnicowania głosek o podobnym brzmieniu

 • automatyzacji procesu czytania.

Opis diagnozy Metodą Warnkego

Diagnoza Metodą Warnkego obejmuje:

 • wywiad z rodzicem ( w przypadku dziecka)

 • osiem testów wzrokowych i słuchowych z urządzeniem Brain Audiometr

 • ocenę stopnia koordynacji oko-ręka

 • czytanie głośne – materiał bezsensowny

 • test krótkoterminowego zapamiętywania sylab

 • test selektywności percepcji

 • spostrzeganie dynamiczne

 • testy współpracy obuocznej

 • określenie strategii literowania i głoskowania

 • obserwację końcową.

Badanie trwa około 1,5 godziny. W oparciu o wynik diagnozy, terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Umów się na wizytę

Formularz kontaktowy