Rozwój osobisty

Rozwój osobisty to działania, zmierzające do polepszenia naszej osobowości, funkcjonowania lub rozwoju jakichkolwiek umiejętności. Wszystko co nas dotyczy w kontekście naszego doskonalenia jest rozwojem osobistym, bez względu na to, czy będziemy ulepszać siebie w kontekście zawodowym czy prywatnym.

Profilaktyka to szereg działań mających na celu zapobieganie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka.

Rozwój osobisty i profilaktyka – metody wspomagające

Metoda Biofeedback

Poddając się treningowi możemy sterować własnym obrazem EEG oraz funkcjami fizjologicznymi organizmu dzięki własnej woli. W ten sposób uczymy się jak możemy celowo poprawiać swoje funkcjonowanie.

Treningi Biofeedback i neurofeedback przekładają się wprost na:

 • wzrost sprawności pamięci i zdolności uczenia się

 • poprawę koncentracji uwagi

 • usprawnienie podejmowania decyzji i zdolności organizacyjnych

 • wzrost odporności na stres, panowania nad lękami, tremą

 • poprawę zdolności kontroli stresu – uczy skutecznej i adekwatnej relaksacji

 • wzrost kreatywności i poczucia wartości

 • lepszą kontrolę nad natręctwami i złymi nawykami.

Audio-Trainer 3000

Urządzenie Audio-Trainer 3000 służy do przeprowadzania treningów przetwarzania i spostrzegania centralnego. Docierające do nas z otoczenia bodźce słuchowe i wzrokowe są przez nasze zmysły odpowiednio spostrzegane. Następnie są przetwarzane przez mózg. Przebieg tego procesu możemy ocenić w sposób mierzalny, a następnie tak go wytrenować, aby przebiegał prawidłowo. Za pomocą urządzenia wykonujemy 8 różnych typów treningów. Przy codziennym 15-minutowym treningu już po okresie około sześciu tygodni można spodziewać się widocznej poprawy percepcji, uwagi i rozumienia języka.

Cogniplus, Rehacom, Neuroforma

Trening funkcji poznawczych za pomocą takich narzędzi jak: Cogniplus, RehaCom i Neuroforma proponujemy dzieciom i osobom dorosłym. Są to systemy, które wspomagają poprawę uwagi, pamięci i innych funkcji poznawczych. Dzięki indywidualnym ustawieniom dopasowanym do możliwości osoby trenującej systemy dostarczają zadania na takim poziomie, który jest w danym momencie wymagany. To z kolei w optymalny sposób poprawia funkcjonowanie ćwiczącego.

Neuroforma wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości oraz zapewnia bogatą ofertę ćwiczeń z zakresu:

 • motoryki małej i dużej

 • orientacji przestrzennej

 • torowania proprioceptywnego

 • ćwiczenia relaksacyjne (oddechowe)

 • ćwiczenia napięcia twarzy- mimika

 • ćwiczenia uwagowe (koncentracja uwagi, pamięć, matematyka).

Treningi z wykorzystaniem systemu RehaCom lub Cogniplus wykonywane są z pomocą specjalnego panelu, który umożliwia również przeprowadzenie treningu z osobą z problemami w zakresie koordynacji ruchowej. Zaletą wskazanych systemów jest możliwość dostosowania trudności zadania do możliwości i percepcji osoby. Zakłada się, że aby klient był pozytywnie zmotywowany podczas treningu, zadanie nie może być ani zbyt trudne, ani zbyt łatwe. Ćwiczenia są wielowymiarowe. Jeśli na przykład ćwiczymy uwagę, do programu ćwiczeń mogą być stopniowo włączane zadania związane z ćwiczeniem sprawności innych funkcji, jak np. pamięć krótkoterminowa czy rozwiązywanie problemów.

Umów się na wizytę

Formularz kontaktowy