Trudności w uczeniu się

Kiedy mówimy o trudnościach w uczeniu się?

Trudności w uczeniu się najczęściej występują u dzieci w wieku od ok. 3 do 10-12 roku życia. To szeroko rozumiany termin odnoszący się do zróżnicowanej grupy zaburzeń. Związany jest m.in. ze znaczącymi trudnościami w opanowaniu i stosowaniu umiejętności słuchowych, mówienia, czytania, rozumienia oraz umiejętności matematycznych.

Specyficzne trudności w uczeniu się dotyczą dzieci, które odnoszą niepowodzenia w nauce pomimo prawidłowego poziomu inteligencji, dojrzałości w ogólnym rozwoju oraz zapewnienia im odpowiednich warunków dydaktycznych do zdobywania wiedzy i umiejętności.

Do specyficznych trudności w uczeniu się zaliczamy dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię, dysortografię.

Jak możemy pomóc osobie z trudnościami w uczeniu się?

Pomagamy i patrzymy całościowo na pojawiające się problemy. W naszej ofercie posiadamy różne i co ważne, dopełniające się metody terapeutyczne. Dzięki temu możemy efektywnie pomagać. Jakie efekty przynoszą zastosowane metody?

EEG Biofeedback

To praca nad polepszeniem koncentracji uwagi, poprawą pamięci oraz wzrostem efektywności uczenia się. Ponadto efektywny trening wpływa na zwiększoną odpornością na stres oraz poprawę umiejętności panowania nad emocjami.

Trening słuchowy i trening lateralizacji Metodą Warnkego

Pracujemy nad poprawą szybkości uczenia się. Wspieramy naukę czytania i pisania, lepsze zapamiętywanie i rozumienie informacji podawanych drogą słuchową. Dodatkowo stymulujemy uwagę poprawiamy czas reakcji na bodźce, pracujemy nad koordynacją oko-ręka oraz koordynacją słuchowo-ruchową.

Umów się na wizytę

Formularz kontaktowy