Zaburzenia poznawcze

Czym są łagodne zaburzenia poznawcze?

Łagodne zaburzenia poznawcze (MCI) określają kliniczny stan, w którym występuje osłabienie funkcji poznawczych. Zazwyczaj występuje osłabienie pamięci, ale nie o nasilaniu takim jak w otępieniu. Osoby z MCI zgłaszają pogorszenie pamięci i/lub innych funkcji poznawczych, ale ciągle funkcjonują samodzielnie. Ich codzienna aktywność życiowa jest zachowana, chociaż mogą występować w tym obszarze niewielkie zaburzenia. Liczne badania wykazały, że u osób z MCI występuje podwyższone ryzyko wystąpienia otępienia.

Objawy łagodnych zaburzeń poznawczych

W przypadku łagodnych zaburzeń poznawczych występuje:

  • obiektywnie stwierdzone nieznaczne pogorszenie pamięci lub innej sfery poznawczej

  • subiektywne skargi pacjenta na kłopoty z pamięcią

  • mimo nieznacznych deficytów, zachowane jest prawidłowe, globalne funkcjonowanie poznawcze

  • zachowana jest również prawidłowa, codzienna aktywność życiowa – zwykle nie występują trudności w ogólnym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym

  • ogólne zachowanie starszej osoby może charakteryzować chaotyczność oraz dezorganizacja.

Jeśli zauważysz objawy u siebie lub bliskiej Ci osoby skonsultuj się ze specjalistą. To ważne aby podjąć odpowiednie kroki do przeprowadzenia właściwej diagnozy i dalszego postępowania.

Opis przebiegu terapii łagodnych zaburzeń poznawczych

W terapii łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI) głównym celem jest:

  • poprawa w zakresie zaburzonej aktywności poznawczej

  • zapobieganie lub spowolnienie przejścia do otępienia

  • edukacja zdrowotna dotycząca modyfikowalnych czynników ryzyka, które mogą wpływać na pogorszenie prawidłowego funkcjonowania poznawczego

  • edukacja związana z zachowaniem aktywnego trybu życia zarówno umysłowego jak i fizycznego.

Podczas zajęć wykorzystujemy nowoczesne metody terapeutyczne:

EEG Biofeedback

EEG-Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta postać graficzną (wykres, animację bądź grę wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak modyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

metoda tDCS

Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa  tzw. tDCS (ang. transcranial direct current stimulation) polega na stymulowaniu do pracy komórek kory mózgowej. Przez elektrody umieszczone na głowie pacjenta przepływa prąd stały. Mikropolaryzacja trwa około 20 min. i jest bezbolesna oraz nieinwazyjna dla pacjenta. Ważna jest systematyczność wykonywanych sesji oraz odpowiednia ilość powtórzeń.

Neuroforma

System wykorzystujący technologię wirtualnej rzeczywistości, która stanowi wsparcie klasycznego modelu terapii poznawczej i ruchowej. Podczas treningów usprawniamy funkcje poznawcze i koordynację wzrokowo - ruchową, pozwalający na wielopoziomowy rozwój lub kompensację deficytów pacjenta.
Pacjent pod kierunkiem terapeuty pracuje ze specjalnie przygotowanymi programami komputerowymi. Treningi są atrakcyjne, a system stwarza możliwości dostosowania poziomu trudności wykonywanych zadań do poziomu na jakim aktualnie znajduje się pacjent oraz stopniowym zwiększaniu go wraz z jego postępami.

Rehacom

System komputerowy wspomagający rehabilitację funkcji poznawczych (pamięci, uwagi i in.). RehaCom jest narzędziem wyposażonym w mechanizm autoadaptacji, który automatycznie dopasowuje poziom trudności trenowanych zadań w zależności od aktualnych osiągnięć pacjenta.
Poprawne rozwiązanie zadania skutkuje zwiększeniem poziomu trudności, a popełnienie zbyt dużej ilości błędów, zmniejsza poziom skomplikowania zadań. Takie podejście umożliwia utrzymanie odpowiedniej motywacji pacjenta w trakcie treningu. Narzędzie zawiera ponad 20 procedur treningowych na różnych poziomach, co pozwala na urozmaicenie treningów.

Umów się na wizytę

Formularz kontaktowy