tDCS – przezczaszkowa stymulacja prądem stałym

W naszym ośrodku we Wrocławiu prowadzimy mikropolaryzację mózgu metodą tDCS.

Metoda tDCS to przezczaszkowa stymulacja kory mózgu prądem o niewielkim natężeniu. Podczas sesji wykorzystywany jest prąd elektryczny stały o bardzo niskim natężeniu do 2000uA-2mA. Ma on na celu pobudzić neurony kory mózgowej do pracy. Podczas stymulacji wykorzystujemy pobudliwość i neuroplatyczność komórek nerwowych. Metoda jest nieinwazyjna, bezbolesna i bezpieczna.

Mikropolaryzacja w badaniach klinicznych wykazuje skuteczność w leczeniu takich zaburzeń jak: stany depresyjne, bóle neuropatyczne, migrena, zaburzenia funkcji poznawczych, trudności w porozumiewaniu się werbalnym i innych.

Terapia obejmuje cykl 10 zabiegów. Po 2-3 miesiącach terapeuta wykonuje cykl kolejnych 10 zabiegów.

Decyzję o kwalifikacji do metody podejmuje lekarz – neurolog, psychiatra, neurochirurg. W przypadku pytań dotyczących kwalifikacji - prosimy o kontakt z naszym ośrodkiem.