ADHD u dzieci

Podstawowe objawy zespołu nadpobudliwości ruchowej można definiować na bazie dwóch klasyfikacji:

 • ICD-10 (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób)

 • DSM- IV (Klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

Zasadniczym kryterium w rozpoznaniu nadruchliwości względem ICD-10 jaki DSM- IV, jest nasilona nadruchliwość w różnych sytuacjach życiowych, które występują niezależnie np. w szkole oraz w domu. Aby można było mówić o zespole ADHD, objawy zaburzenia koncentracji oraz uwagi muszą utrzymywać się przez okres 6 miesięcy.

Objawy ADHD można podzielić na trzy kategorie:

 • problemy z impulsywnością

 • problemy z nadmierną ruchliwością

 • problemy z utrzymaniem koncentracji.

Charakterystyczne cechy postawy zachowania dzieci z ADHD:

 • Krzyś, wydawałoby się, uwielbia zabawę klockami, ale nie potrafi zająć się nimi dłużej niż przez kilka minut;

 • Ala niecętnie sięga do zadań domowych, trzeba ją bardzo pilnować i do tego namawiać;

 • Jasiu zaczyna rysować ulubione domki i statki, ale nigdy ich nie kończy;

 • Filip wyrywa się ciągle z odpowiedziami zanim jeszcze zostało do końca wypowiedziane pytanie;

 • Kacper nie potrafi powtórzyć tego, co przed chwilą ktoś do niego powiedział;

 • Ania zapomina o odrabianiu lekcji, nie pamięta gdzie położyła kredki, książkę czy zeszyt, często po prostu je gubi;

 • Dominika często nie reaguje na konkretne polecenia słowne, jakby po prostu ich nie słyszała;

 • Piotruś nie potrafi poczekać na swoja kolejkę podczas zabawy z innymi dziećmi;

 • Kasia podczas lekcji wstaje z krzesła i chodzi po klasie nie reagując na upomnienia pani;

 • Patryk często traci humor i wykazuje zmienność nastrojów, a także nierzadko bywa zły i rozdrażniony.