Co to jest depresja

Depresja

słowo depresja jako termin po raz pierwszy zostało użyte w 1854 roku. Francuski psychiatra Jules Gabriel Francis Baillarger użył go w znaczeniu obniżonego poziomu emocji. Towarzyszy ona jednak ludziom od najdawniejszych czasów.  Już Hipokrates na greckiej wyspie Kos głosił, że tzw. „czarna żółć” oddziałuje na dusze i ciało człowieka sprawiając go smutnym i przygnębionym.  Ważna jest świadomość, że depresja jest chorobą, a bagatelizowanie jej i nieleczenie może prowadzić do śmierci.

A young woman is lying curled up on a pebble beach

Podstawowym symptomem depresji jest zmiana nastroju. Definiuje się ją jako patologiczna modyfikację nastroju w kierunku permanentnego odczuwania smutku. Depresja jest wiec stanem ciągłego odczuwania smutku przenikającego do całego życia człowieka wewnętrznego jak i zewnętrznego. Smutek ten jest najczęściej nie możliwy do kontrolowania. Kolejny symptom w depresji to całkowita utrata zdolności do spontanicznego odczuwania każdego rodzaju przyjemności. Stan ten nazywany jest anhedonią. Człowiek w nim zaczyna uważać każdą czynność za bezcelową. 

Depresja jako choroba ma także bardzo duży wpływ na rytm życia człowieka. Osoba chora na depresję  przestaję odczuwać różnicę miedzy potrawami które były jej ulubionymi a tymi których nie lubiła. Powoduje to ogólna utratę apetytu i stratę wagi. Bardzo rzadko w czasie depresji dochodzi do wzrostu masy ciała i zwiększenia apetytu. Właściwie we wszystkich objawach depresji obserwuje się zaburzenia snu. Osoby chore na depresję mają poważne problemy z zasypianiem, wielokrotnie budzą się w nocy i wstają bardzo wcześnie. Mogą się zdarzyć także przypadki osób u których występuje wydłużenie snu połączone jednak z brakiem poczucia wypoczęcia. W depresji obserwuje się także zanikanie popędu płciowego. Kolejnym symptomem depresji jest obniżenie zdolności intelektualnych osoby chorej. Zaburzenie to zależy od natężenia choroby i wieku pacjenta. Najczęściej są to problemy z myśleniem logicznym i kojarzeniem. Osoby chore odczuwają obniżoną zdolność do koncentracji. W przypadku osób starszych chorych na depresje może być stawiane błędne rozpoznanie w postaci choroby Alzheimera czy starczego otępienia.

Czynniki wpływające na ryzyko zachorowania na depresję

  • wiek

  • płeć

  • sytuacja rodzinna

  • obecny status socjoekonomiczny.

Okazuje się na przykład, że kobiety mają dwukrotnie większą statystycznie szanse na zachorowanie na depresję niż mężczyźni. Do chwili obecnej żadne badanie nie dały pełnej odpowiedzi, dlaczego tak jest.  Potwierdzonym faktem empirycznie jest natomiast to, że wraz z wiekiem wzrasta zachorowalność na depresje. Jak pokazują statystki najczęściej depresja pojawia się między sześćdziesiątym a osiemdziesiątym rokiem życia. Przyczyn tego doszukiwać się można w zachowaniach społecznych ludzi. Osoby w tym wieku najczęściej żyją w poczuciu izolacji a społeczeństwo je marginalizuje. Również potwierdzono, że osoby żyjące w stałych związkach rzadziej zapadają na depresje. Najczęściej chorymi na depresje są osoby samotne lub przebywające w separacji. Do niedawna także uważano, że depresja jest chorobą osób znajdujących się w niższych warstwach społeczeństwa a także osób posiadających mniejsze zdolności intelektualne. Dzisiaj jest już wiadome, że jest to nie prawdziwe twierdzenie i że na depresja może w równym stopniu dotknąć osoby z różnym statusem społecznym, ekonomicznym a także o odmiennym wykształceniu.

Trening EEG Biofeedback a depresja

W zwalczaniu depresji stosuje się obecnie farmakoterapię, psychoterapią i coraz częściej neuroterapię. W ostatnim przypadku wykorzystuję się trening EEG Biofeedback polega on na zmianie fal mózgowych.  Dzięki takiemu treningowi EEG Biofeedback wzmacniane są fale pożądane a hamowane te, które generuje mózg człowieka w czasie depresji. Terapię tą na pewno można zaliczyć do całkowicie bezpiecznych i nieinwazyjnych.  Skuteczność tej terapii pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez Baehr'a i Rosenfeld'a (2001). Badacze Ci redukowali asymetrie fal alfa.

Czas i natężenie treningów tą metodą są już indywidualne i tak też powinny być dobierane przy planowaniu tego typu terapii. Jednakże należy zawsze pamiętać, że w przypadku choroby jaką jest depresja, niezbędny jest kontakt z lekarzem specjalistą i psychoterapeutą.