Czym jest depresja sezonowa

Depresja sezonowa nazywana również SAD

czyli seasonal affective disorder uznana została za chorobę w ostatniej dekadzie zeszłego wieku. Zaburzenia depresyjne występują w niej późną jesienią i przez cały okres zimy. Objawy natomiast ustępują na wiosnę lub w czasie wczesnego lata. Depresja ta cechuje się powtarzającymi nawrotami w cyklu rocznym. Choroba ta dotyka najczęściej ludzi młodych, aktywnych zawodowo i społecznie. Zauważa się także u chorych, że depresja sezonowa wraz z wiekiem występuje coraz rzadziej i mniej intensywnie. W Polsce SAD dotyczy około 10 procent populacji, z czego od 4 do 5 kobiet przypada na jednego mężczyznę.

Dr Norman E. Rosenthal po raz pierwszy sformułował termin choroba afektywna sezonowa, który w uproszczeniu odnosił się do sezonowego zaburzenia w obszarze emocji spowodowane zmniejszeniem ilości docierającego do człowieka światła. Dlatego też uznaje się, że depresja sezonowa występuje w czasie jesienno - zimowym, kiedy mamy do czynienia z krótkimi dniami a światło słoneczne rzadziej do nas dociera i jest go zdecydowanie mniej.

Trening audiowizualny w depresjii sezonowej

Dla osób, których dotyczy depresja sezonowa dobrym rozwiązaniem jest trening audiowizualny. Wykorzystywane jest w nim urządzenie cyfrowe o nazwie DAVID PALL (zwane również AVE- ang. audiovisual entrainment, audiowizualna stymulacja), zaprojektowane w taki sposób aby stabilizować i wspomagać różne obszary mózgowe, mobilizując je do aktywności w najbardziej harmonijny sposób. Terapia ta jest całkowicie nieinwazyjna, efekty uzyskuje się dzięki działaniu stymulacji audiowizualnej poprzez pulsujące tony i sekwencje świetlne. Użytkownicy tej terapii doświadczają głębokiej relaksacji z wrażeniem przypływu energii, poczucia ugruntowania, spokoju, znacznego podniesienia nastroju czy zwiększenia jasności umysłu podczas rozwiązywania różnych problemów.

Takie efekty zawdzięczane są z dwóch głównych powodów. Pierwszy z nich to dysocjacja. Prowadzi ona do oczyszczenia myśli i medytacji. Drugim powodem to zwiększenie przepływu krwi w mózgu. Według badan przeprowadzonych przez Fox i Reichle (1985) urządzenie AVE może zwiększyć przepływ krwi nawet o 28 procent.

Warto nadmienić, że większość zaburzeń poznawczych i emocjonalnych jest spowodowana obniżonym przepływem krwi w danych obszarach mózgu. Treningi audiowizualne za pomocą AVE są wykorzystywane również przy terapii depresji, lęku, ADD, chronicznego zmęczenia, problemów z zasypianiem. Z treningu AVE wyklucza się osoby z fotowrażliwością, epilepsją, zaburzeniami i chorobami psychicznymi, urazami głowy, osoby znajdujące się pod wpływem leków i alkoholu.