Czym są zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe należą do jednej z bardziej obszernych grup w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD 10. Zaliczyć do nich możemy:  

  • zaburzenia lękowe pod postacią fobii

  • zaburzenia lękowe z napadami lęku panicznego

  • zaburzenia lękowe uogólnione.

Silny lęk może również składać się na obraz kliniczny takich zaburzeń jak;

  • zaburzenia obsesyjno kompulsywne

  • zaburzenia powstałe po stresie urazowym

  • zaburzenia pojawiające się pod postacią somatyczną.

Etiologia zaburzeń lękowych

można doszukiwać się ich na kilku płaszczyznach. Należą do nich biologiczna czy behawioralna. Wyróżnia się także wśród przyczyn urazy psychiczne, czyli bardzo trudne emocjonalne przeżycia pacjenta, najczęściej związane z traumą, silnym stresem czy  frustracją. Do wystąpienia zaburzeń lękowych i ich przebiegu mają także bardzo dużą role czynniki osobowościowe. Zalicza się do nich rozumienie siebie i innych, poczucie lęku czy tolerancja na przeżywanie frustracji.

Leczenie zaburzeń lękowych

W przypadku leczenia zaburzeń lękowych wykorzystuje się psychoterapię, farmakoterapię czy terapię EEG Biofeedback. W przypadku terapii EEG Biofeedback przynosi ona wypracowanie odpowiednich wzorców zachowań mających na celu nauczyć się zmieniać funkcjonowanie własnego ciała i umysłu. Staje się to możliwe dzięki śledzeniu zapisu EEG i monitorowaniu przebiegu fal mózgowych.  W czasie treningów pacjent może poznać swoje reakcje i nauczyć się je kontrolować. Uzyskuje dzięki temu większą kontrolę nad swoim ciałem, co pozwala jemu samemu zwalczać uczucie lęku i cały dyskomfort z nim związany.