Główne założenia Metody Warnkego

Głównym założeniem Metody Warnkego jest to, że dzieci cierpiące z powodu trudności w nauce, są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Dzieci nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa. Oznacza to, że nie potrafią określić z jakich liter i głosek powinno się ono składać.

Wiele dzieci rozwija różne inne sposoby czytania. Próbują m.in. rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to dzieci są niezdolne do rozpoznania i nauczenia się wewnętrznej struktury słowa (tj. metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter). I w tym właśnie może pomóc Metoda Warnkego.