Zaburzenia centralnego przetwarzania a problemy w uczeniu się

Ok. 10–15% dzieci w wieku szkolnym każdego roku przejawia poważne problemy w uczeniu się, mimo przeciętnej lub nawet wysokiej inteligencji. W większości przypadków problemy mają charakter specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Powszechne doświadczenie pokazuje, że nie ma większego sensu powtarzania codziennie tych samych ćwiczeń czytania i pisania. Mając nadzieję, że problem rozwiąże się sam. Można to porównać do trenera, który obciąża ćwiczeniami kontuzjowanego atletę, zamiast pozwolić mu wyzdrowieć. Oczywiście, żaden odpowiedzialny trener tak by nie postąpił.

W ostatnich latach, mimo podejmowanych prób zbadania tego problemu wydawało się, że znalezienie prawdziwej przyczyny deficytów w uczeniu się nie będzie możliwe. Naukowcy różnych specjalności postawili sobie za cel odkrycie jednej przyczyny. W ostatnich latach coraz więcej danych wskazywało na to, że przyczyną wspomnianych zaburzeń są deficyty w zakresie centralnego przetwarzania spostrzeżeń, które normalnie przebiegają automatycznie.

Kiedy automatyzacja nie jest prawidłowa, osoby cierpiące z powodu tych deficytów zaczynają rozwijać strategie kompensacyjne. Takie strategie pochłaniają mnóstwo energii. Większość dzieci z trudnościami w uczeniu się jest kompletnie wyczerpanych na długo przedtem, zanim się skończy dzień szkolny. Ze względu na to, że większość energii jest zużywana na niepotrzebną kompensację.

Fred Warnke ekspert komunikacji, opracował metodę wykrywania i treningu tych deficytów. Obecnie Metoda Warnkego stosowana jest przez niemal 1000 terapeutów w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Polsce.

Główne założenia Metody Warnkego

Głównym założeniem Metody Warnkego jest to, że dzieci cierpiące z powodu trudności w nauce, są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Dzieci nie wiedzą jakie jest właściwe „brzmienie” słowa. Nie wiedzą również z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania. Np. próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania i nauczenia się wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter). I w tym właśnie może pomóc trening Metodą Warnkego.