Izabela Wojtycka

Terapeuta EEG biofeedback II stopnia. Pedagog, egzaminator maturalny i ósmoklasistów w zakresie jęz. polskiego.

Zajmuje się diagnozą i terapią metodą EEG biofeedback, HEG biofeedback, HRV/RSA biofeedback. W terapii wykorzystuje tDCS – metodę przezczaszkowej stymulacji prądem stałym o niskim natężeniu. Korzysta także z wiedzy zdobytej podczas studiów medycznych na kierunku logopedii klinicznej. Stosuje  ćwiczenia oddechowe prowadzone w celu niwelowania dysfunkcji oddychania oraz poprawiania sprawności układu oddechowego i stymulacji właściwego przebiegu funkcji oddechowych ważnych dla zdrowia, komunikowania się i koncentracji uwagi. W trakcie terapii stosuje również metody relaksacji, wzmacniania podstawowych funkcji poznawczych, zapoznaje z metodami skutecznego uczenia się.

Najnowsze aktualności

tDCS – przezczaszkowa stymulacja prądem stałym

Więcej