Joanna Kozłowska

Pedagog, terapeuta Sensomotoryki i terapeuta Metody Warnkego, terapeuta funkcji poznawczych

Pedagog, terapeuta z 30 letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela. Zajmuje się diagnozą i terapią metodą Warnkego oraz terapią sensomotoryczną w pracy z dziećmi z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, dysleksją, problemami w czytaniu i pisaniu. W pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu prowadzenia treningów słuchowych, diagnozowania i rozwiązywania trudności  edukacyjnych i wychowawczych, metodę choreoterapii i muzyki w pracy z dzieckiem, kinezjologię edukacyjną, metodę czytania wg metody prof . J. Cieszyńskiej.

Najnowsze aktualności

tDCS – przezczaszkowa stymulacja prądem stałym

Więcej