Kamila Froń

Psycholog, trener rozwoju osobistego i terapeuta Biofeedback.

Zajmuje się problematyką radzenia sobie ze stresem oraz zdrowiem w ujęciu holistycznym. Praktykę terapeutyczną opiera o teorię Gestalt, znajomość procesów psychofizycznych zachodzących w ciele oraz techniki samoregulacji.

W pracy z dziećmi skupia się na mocnych stronach swoich podopiecznych i wspólnie z nimi stara się je rozwijać, mocno opierając się o ich wewnętrzną motywację. Nawiązuje z nimi bezpieczną i otwartą relację, dzięki której wspólna praca często przynosi szybsze efekty. Rodzicom przekazuje praktyczną wiedzę z zakresu psychologii, którą mogą włączyć w proces wychowawczy dziecka w domu, co jest z kolei zawsze dużym wsparciem w terapii.

Najnowsze aktualności

tDCS – przezczaszkowa stymulacja prądem stałym

Więcej