Depresja

Depresja - dysfunkcje płata czołowego

Depresja jest obecnie zaliczana do chorób najbardziej zagrażających współczesnemu człowiekowi. 

W przebiegu zaburzeń depresyjnych obserwuje się osłabienie wielu sprawności poznawczych, szczególnie tych, które powiązane są z funkcjonowaniem płatów czołowych.

Obszary kory czołowej oraz przedczołowej uczestniczą nie tylko w regulacji procesów poznawczych, ale również w regulacji nastroju, zachowań i budowaniu relacji społecznych. Dysfunkcje czynnościowe w obszarze płatów czołowych doprowadzają do trudności w zakresie planowania i organizowania działań, a także rozwiązywania problemów.

W terapii depresji dążymy do zaktywizowania procesów poznawczych związanych bezpośrednio z procesem myślenia abstrakcyjnego, zapamiętywania i regulacji emocji, a w konsekwencji także zachowania. Prawidłowe funkcjonowania tzw. work memory, jako bazy sterującej funkcjami poznawczymi mózgu, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo adekwatnych zachowań i emocji.

Jak wygląda terapia depresji?

Celem terapii depresji jest przywrócenie równowagi psychofizycznej. Dzięki temu pacjent potrafi adoptować się do bieżącej sytuacji życiowej i radzić sobie z pojawiającymi się problemami.

W naszym ośrodku do terapii depresji wykorzystujemy nieinwazyjne metody oparte na neuromodulacji. Zastosowanie ich w terapii polega na stymulacji obszarów kory czołowej metodą EEG-Biofeedback lub tDCS. Metody te są uzupełnieniem farmakoterapii oraz psychoterapii.

W terapii depresji z wykorzystaniem takich narzędzi jak EEG-Biofeedback oraz tDCS chodzi o pobudzenie lokalizacji korowej zwanej DLPFC (Przedczołowa Kora Grzbietowo - Brzuszna) w lewej półkuli mózgowej. Lewą półkulę uważa się odpowiedzialną za pozytywne myślenie, a prawą za negatywne odczucia. W depresji mamy bardzo często do czynienia z niską aktywacją płatów czołowych właśnie w lewej półkuli mózgowej. Można to zdiagnozować np. za pomocą badania QEEG.

W przypadku zastosowania w terapii depresji metody tDCS, elektrodę pobudzającą tzw. anodę, umieszczamy w płacie czołowym lewej półkuli. Natomiast katodę montujemy w płacie przedczołowym prawej półkuli. Za pomocą elektrod podawany jest odpowiedni bodziec elektryczny o wartości bezpiecznej dla tkanki mózgowej. Ma on za zadanie odpowiednio zwiększać lub zmniejszać pobudzenie korowe w danej lokalizacji.

Skuteczność wyżej wymienionych metod w leczeniu depresji potwierdzają wyniki wielu badań naukowych.

Umów się na wizytę

  • +48 71 336 10 36
  • +48 693 396 774
  • centrum@biomed.org.pl

Formularz kontaktowy