Cennik

Regulamin usług terapeutycznych

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem prowadzenia usług terapeutycznych w centrum Biomed.

Konsultacje specjalistyczne

Pierwsza wizyta konsultacyjna u koordynatora przed rozpoczęciem terapii (ok. 20 min.)bezpłatna
Konsultacja psychologiczna (50 min)100 PLN
Konsultacja pedagogiczna (50 min)100 PLN

Diagnoza

Badanie aktywności mózgu metodą QEEG i ERP
Badanie umożliwia ocenę stanu aktywności mózgu i jego dysfunkcji, powinno być wykonane przed rozpoczęciem terapii.
Pacjent po badaniu otrzymuje wydruk, opis wraz zaleceniami do treningu
250 PLN
Diagnoza metodą Warnkego
Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego, dysleksji, trudności w uczeniu się, problemów z czytaniem i pisaniem
180 PLN
Diagnoza funkcji sensomotorycznych120 PLN
Diagnoza psychologiczna + testy psychologiczne
2 wizyty + opinia, konsultacja, podsumowanie w formie pisemnej.
200 PLN
Diagnoza neuropsychologiczna + testy neuropsychologiczne
2 wizyty + opinia, diagnoza funkcjonalna, zaplanowanie terapii indywidualnej, podsumowanie w formie pisemnej.
Uwaga: cena może ulec zmianie w zależności od rodzaju wykonywanego testu.
250 PLN
Diagnoza ADHD metodą ADScan150 PLN
Diagnoza przyczyn stresu  (reakcja na stres)
2 wizyty + opinia.
150 PLN

Czas wizyty diagnostycznej ustalany jest w zależności od zastosowanej metody diagnozy.

Turnus terapeutyczny

Diagnoza QEEG - 1 wizyta przed rozpoczęciem turnusuw cenie turnusu
Sesje tDCS - 10 spotkań (1 wizyta trwa ok. 45 min)1 800 PLN
(płatność przed kursem)

Terapia (cena dotyczy jednej wizyty)

Terapia Biofeedback (dzieci)
Dotyczy terapii ADHD, stresu, migren i bólu głowy, depresji, zaburzeń lękowych.
80 PLN
Terapia Biofeedback (dorośli)
Dotyczy terapii ADHD, stresu, migren i bólu głowy, depresji, zaburzeń lękowych.
90 PLN
Terapia metodą Warnkego
Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego, dysleksji, trudności w nauce, problemów z czytaniem i pisaniem.
80 PLN
Terapia sensomotoryczna70 PLN
Terapia tDCS (dorośli)90 PLN
Terapia psychologiczna (dzieci)70 PLN

 Wizyty terapeutyczne i treningowe trwają od 30-50 min.