Cennik

Regulamin usług terapeutycznych

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem prowadzenia usług terapeutycznych w Centrum Biomed.

Wizyty diagnostyczne

Badanie aktywności mózgu metodą QEEG i ERP
Badanie umożliwia ocenę stanu aktywności mózgu i jego dysfunkcji, powinno być wykonane przed rozpoczęciem terapii. Pacjent otrzymuje raport z badania wraz z zaleceniami do treningu.
300 PLN
Diagnoza metodą Warnkego
Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego, dysleksji, trudności w uczeniu się, problemów z czytaniem i pisaniem. Pacjent otrzymuje raport z badania.
200 PLN
Wizyta konsultacyjna przed terapią Biofeedback150 PLN
Diagnoza ADHD metodą ADScan190 PLN

Czas wizyty diagnostycznej ustalany jest w zależności od zastosowanej metody diagnozy.

Wizyty terapeutyczne

możliwa jest opcja zakupu abonamentu miesięcznego (min. 4 spotkania) lub pojedynczej wizyty

Cena pojedynczej wizyty w abonamencie miesięcznym
Terapia Biofeedback
Dotyczy terapii ADHD, stresu, migren i bólu głowy, depresji, zaburzeń lękowych
110 PLN
Terapia metodą Warnkego
Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego, dysleksji, trudności w nauce, problemów z czytaniem i pisaniem
110 PLN
Cena pojedynczej wizyty poza abonamentem miesięcznym
Terapia Biofeedback
Dotyczy terapii ADHD, stresu, migren i bólu głowy, depresji, zaburzeń lękowych
140 PLN
Terapia metodą Warnkego
Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego, dysleksji, trudności w nauce, problemów z czytaniem i pisaniem
140 PLN
Terapia metodą tDCS (mikropolaryzacja)
Minimalna ilość sesji stymulacyjnych - 10
Płatność realizowana jest z góry za 5 sesji
140 PLN
(cena dotyczy 1 sesji)

 Wizyty terapeutyczne i treningowe trwają od 30-50 min.

Pisemne podsumowanie z terapii120 PLN