Terapia dysleksji Metodą Warnkego

Im wcześniej po zauważeniu niepokojących objawów zostanie podjęta terapia, tym większa jest jej skuteczność. Dzięki treningom zwiększamy komfort życia pacjentów z dysleksją. Program terapeutyczny zawiera:

  • trening funkcji podstawowych – automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych

  • trening lateralizacji – automatyzacja koordynacji półkul mózgowych

  • rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”.

Dzięki treningowi mózg porządkuje odebrane bodźce, co prowadzi do zrozumienia przekazywanych informacji. W związku z tym mózg odczytuje je w sposób automatyczny. Zaburzenia automatyzacji stanowią istotną przyczynę problemów rozwojowych. Obejmują one sferę języka mówionego i pisanego, a tym samym trudności w nauce.

Aby osiągnąć rezultaty należy odbyć minimum 10 spotkań z terapeutą. Pacjent może również trenować samodzielnie w domu na przenośnym urządzeniu Brain-Boy Universal.

Umów się na wizytę

Formularz kontaktowy