Dariusz Tuchowski

Psycholog, neuroterapeuta, terapeuta, trener EEG Biofeedback.

Zajmuje się wykorzystaniem metody Biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, stresu, stresu pourazowego również w terapii osób dorosłych. Obecnie szczególnie zajmuje się problematyką lęku i depresji oraz wykorzystaniem w terapii oprócz EEG Biofeedback również tDCS- urządzenia do przezczaszkowej stymulacji prądem stałym o niskim natężeniu.

Najnowsze aktualności

tDCS – przezczaszkowa stymulacja prądem stałym

Więcej